Son Güncelleme:
20/05/2020 - 14:20

AQUACOSM PROJESİ

Proje Hakkında

Akuatik araştırma bütünsel olması gerekirken hala denizel ve tatlısu bilimleri olarak ikiye ayrılmıştır. Bunun sebebi ise, denizel ve tatlısu araştırmalarının ayrı bütçe ve kaynaklara sahip olması ve deneysel bilimin genellikle uluslararası işbirliğine sahip olmadan tek bir yerde yapılmasıdır. Bu sorunu çözmek adına, FvB-IGB önderliğinde yürütülen AQUACOSM projesi, araştırma koordine etmek, ortak en iyi yöntemleri oluşturmak ve hem denizel hem de tatlısu alanındaki büyük ölçekli araştırma altyapılarını (mezokozmları) uluslararası ve disiplinler arası iş birliğine açmak amacıyla ilk uluslararası çağrı ile (EU H2020-INFRAIA) desteklenmiştir.

Proje Başlığı: EU H2020-INFRAIA-proje Numarası 731065 "AQUACOSM: Network of Leading European AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Mountains to Oceans from the Arctic to the Mediterranean"

Proje süresi: 01/2017-12/2020

Destek: Avrupa Birliği, Araştırma ve Geliştirme Genel Başkanlığı, Bütçe 9,999,807 €

Yönetim: Dr. Jens Nejstgaard (Proje Lideri), nejstgaard@igb-berlin.deDr. Stella Berger (Ülkeler Arası Erişilebilirlik Lideri), berger@igb-berlin.

Proje Partnerleri: Aarhus UniversityAREFSENS Electronics Inc.Blue Lobster IT LtdCentro de Biodiversidade e Recursos Genéticos – Universidade de ÉvoraCNRS – MARine Biodiversity-Exploitation and ConservationEcole Normale SupérieureFinnish Environment Institute-Marine Research CentreForschungsverbund Berlin e.V. – Leibniz-Institut für Gewässerökologie und BinnenfischereiGEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Hellenic Centre for Marine Research, Imperial College of Science Technology and MedicineLudwig-Maximilians-UniversitätMiddle East Technical UniversityNetherlands Institute of EcologyNorwegian Institute for Water ResearchUmeå Marine Science CenterUmweltbundesamtUni Research ASUniversity of Bergen, University of Helsinki-Tvärminne Zoological StationWasserCluster Lunz-Biologische Station GmbH

                                                                                                                                     Bir AQUACOSM partneri olarak, ODTÜ MEZOKOZM SİSTEMİ dünya çapından araştırmacılara ev sahipliği yapar ve ikim değişikliğinin tatlısu ekosistemi üzerindeki etkilerini mezokozm sistemi kullanarak araştırır. Aquacosm projesi ile ilgili daha fazla bilgi için https://www.aquacosm.eu/ linkinden proje web sitesine ulaşabilirsiniz. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ODTÜ MEZOKOZM SİSTEMİ 2019 PROJESİ:

Çözünmüş Organik Karbon (DOC)– Pals DOC Yükünün Sığ Göller Üzerindeki Etkisi

Zaman ve Mekan

2019 mezokozm deneyi 20 Haziran-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında, ODTÜ arazisindeki deney göletinde (Gölet) bulunan ODTÜ Mezokozm Sisteminde gerçekleştirilmiştir.  

Amaç

Projenin birincil amacı Aquacosm’un birleşik deneylerinin (Aquacosm JOMEX) bir parçası olarak, sığ göl ekosisteminin karasal kaynaklı ve pals şeklinde gelen çözünmüş organik karbon (DOC) yüküne verdiği tepkileri araştırmaktır. Doğu Akdeniz’de değişen yağış rejimlerinin bir sonucu olarak, kışın depolanan karlar yerini güçlü bahar yağmurlarına ve ani taşkınlara bırakmıştır. Bu Türkiye için de etkin iklim değişimi koşulları karasal ekosistemden akuatik ekosisteme organik madde taşınımını arttırmaktadır.

Hipotezler

2019 deneyinde farlı plankton komünitelerin pals DOC yüküne vermiş olduğu tepki, ekosistem stabilitesi konsepti dahilinde komünitelerin dayanıklılığı (Resistance), esnekliği (Resilience) ve iyileşmesi (Recovery) incelenerek anlaşılmaya çalışılmıştır ve şu hipotezler test edilmiştir: (1) DOC’nin dayanıklılık, esneklik ve iyileşme aşamaları sonrasında komünitelerde kompozisyon ve/veya fonksiyona dayalı değişimlere sebep olması beklenmektedir, (2) bu değişimlerin etkisi trofik ilişkiler sonucu besin ağı boyunca görülebilecektir, (3) başlangıçta fonksyonel çeşitliliği fazla olan sistemlerin DOC etkisine karşı daha hızlı iyileşme göstermesi beklenmektedir. 

Deney

ODTÜ Gölet’de bulunan mesokozm sistemindeki 16 tank 4x4 deney tasarımı ile kullanılmıştır. Karasal DOC’nin etkilerini yansıtması için 2 farklı DOC kaynağı test edilmiştir; (i) Yerel Kızılağaç yapraklarından elde edilen DOC ile besin etkisi test edilirken (ii) HuminFeed (Humintech GmbH) ile karasal DOC kaynaklı ışık limitasyonu test edilmiştir. Böylece ODTÜ Mezocosm sisteminde bulunan16 mezokozmun 4’ü kontrol, 4’ü 4ppm HuminFeed, 4’ü 8ppm Yerel DOC ve 4’ü hem 4ppm HuminFeed hem de 8ppm Yerel DOC olacak şekilde ayarlanmıştır. 

Uluslararası iş birliği

2019 deneyinde ülkelerarası erişilebilirlik aracılığıyla aramıza 4 ekip katılmıştır:  MicroMESO, PperDOC, ECMMETU2019 ve AlloEcoMetry. Bu ekiplerde Yunanistan’dan, Türkiye’den, Brezilya’dan, Hırvatistan’dan ve İrlanda’dan araştırmacılar vardır. 

MicroMESO Ekibi:

Ekip Lideri

Assist. Prof. Dr. Emmanuel (Manolis) LADOUKAKIS, Department of Biology, University of Crete, Greece

Ekip Üyeleri

Assoc. Prof. Dr.  Efe Sezgin, Department of Food Engineering , Izmir Institute of Technology 

Doktora Öğrencisi  Marilena Parakatselaki, Department of Biology, University of Crete, Greece

Yüksek Lisans Öğrencisi Hüseyin Yiğit Şahin, Ege University & Aegene Biotechnology Inc., Turkey

PperDOC Ekibi

Ekip Lideri

Dr. Kemal Ali Ger, Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, Brazil 

Ekip Üyeleri

Prof. Dr. Maria Spoljar, Department of Biology, University of Zagreb, Croatia

Prof. Dr. Sanja Gottstein, Department of Biology, University of Zagreb, Croatia

Yüksek Lisans Öğrencisi Claudia Fiorentin, Department of Biology, University of Zagreb, Croatia 

ECMMETU2019 Ekibi 

Ekip Lideri

Dr. Mikkel Rene Anderson, Dundalk Institute of Technology, Ireland 

Ekip Üyeleri

Araştırma Görevlisi Pınar Kavak Gulbeyaz, Department of Environmental Engineering, Hacettepe University, Turkey

Prof. Dr. Nusret Karakaya, Department of Environmental Engineering, Bolu Abant Izzet Baysal University, Turkey

AlloEcoMetry Ekibi

Ekip Lideri ve tek üyesi

PhD student Maria Caldero Pascual, Dundalk Institute of Technology, Ireland