Son Güncelleme:
20/05/2020 - 14:20

AQUACOSM PROJESİ

Proje Hakkında

Akuatik araştırma bütünsel olması gerekirken hala denizel ve tatlısu bilimleri olarak ikiye ayrılmıştır. Bunun sebebi ise, denizel ve tatlısu araştırmalarının ayrı bütçe ve kaynaklara sahip olması ve deneysel bilimin genellikle uluslararası işbirliğine sahip olmadan tek bir yerde yapılmasıdır. Bu sorunu çözmek adına, FvB-IGB önderliğinde yürütülen AQUACOSM projesi, araştırma koordine etmek, ortak en iyi yöntemleri oluşturmak ve hem denizel hem de tatlısu alanındaki büyük ölçekli araştırma altyapılarını (mezokozmları) uluslararası ve disiplinlerarası iş birliğine açmak amacıyla ilk uluslararası çağrı ile (EU H2020-INFRAIA) desteklenmiştir.

Proje Başlığı: EU H2020-INFRAIA-proje Numarası 731065 "AQUACOSM: Network of Leading European AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Mountains to Oceans from the Arctic to the Mediterranean"

Proje süresi: 01/2017-12/2020

Destek: Avrupa Birliği, Araştırma ve Geliştirme Genel Başkanlığı, Bütçe 9,999,807 €

Yönetim: Dr. Jens Nejstgaard (Proje Lideri), nejstgaard@igb-berlin.deDr. Stella Berger (Ülkeler Arası Erişilebilirlik Lideri), berger@igb-berlin.

Proje Partnerleri:Aarhus UniversityAREFSENS Electronics Inc.Blue Lobster IT LtdCentro de Biodiversidade e Recursos Genéticos – Universidade de ÉvoraCNRS – MARine Biodiversity-Exploitation and ConservationEcole Normale SupérieureFinnish Environment Institute-Marine Research CentreForschungsverbund Berlin e.V. – Leibniz-Institut für Gewässerökologie und BinnenfischereiGEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Hellenic Centre for Marine Research, Imperial College of Science Technology and MedicineLudwig-Maximilians-UniversitätMiddle East Technical UniversityNetherlands Institute of EcologyNorwegian Institute for Water ResearchUmeå Marine Science CenterUmweltbundesamtUni Research ASUniversity of Bergen, University of Helsinki-Tvärminne Zoological StationWasserCluster Lunz-Biologische Station GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bir AQUACOSM partneri olarak, ODTÜ MEZOKOZM SİSTEMİ dünya çapından araştırmacılara ev sahipliği yapar ve ikim değişikliğinin tatlısu ekosistemi üzerindeki etkilerini mezokozm sistemi kullanarak araştırır. Aquacosm projesi ile ilgili daha fazla bilgi için https://www.aquacosm.eu/ linkinden proje web sitesine ulaşabilirsiniz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ODTÜ MEZOKOZM SİSTEMİ 2018 PROJESİ:

MİKROPLASTİKLER-Mikroplastiklerin sığ göller üzerine etkisi

Zaman ve Mekan

2018 mezokozm deneyi 18 Haziran-06 Ağustos 2018 tarihleri arasında, ODTÜ arazisindeki deney göletinde (Gölet) bulunan ODTÜ Mezokozm Sisteminde gerçekleştirilmiştir.  

Amaç

Deneyin birincil amacı, mikroplastiklerin (MP) sığ göl ekosistemleri üzerindeki etkisini, mezokozmların yüzey suyu, su kolonu ve sediman alanlarını günümüzde insan etkisi altındaki doğal ortamlarda gözlenen mikroplastik polimer miktarına ve karışımına maruz bırakarak araştırmaktır.  

Hipotezler

2018 mezokozm çalışmasında şu hipotezler test edilmiştir: (1)Su kolonunda bulunan MPler suda yeteri kadar uzun süre kalarak zooplanktonlar tarafından yenmesi beklenmektedir ve bu durumun özellikle yüksek MP konsantrasyonlarında zooplankton biokütlesinde azalmaya sebep olacağı düşünülmektedir; (2) Sedimandaki MPlerin sedimanda yaşayan canlılar tarafından tüketilmesi beklenmektedir ve bunun sonucunda bu canlılarda gözlenebilir morfometrik etkiler ile yumurtadan çıkış zamanlarında değişimler olacağı düşünülmektedir; (3) MPlerin trofik seviyeler arası beslenme yolu ile taşınması beklenmektedir.  

Deney

Gölet’de bulunan ODTÜ Mezokozm Sistemi 12 mezokozmla 3x4’lük faktöriyel tasarım ile kullanılıştır. 4 tank günümüzde doğada gözlenen MP konsantrasyonunu yansıtacak şekilde ayarlanmıştır (Düşük MP Dozu: L-MP: 0.007 g MP/m2 yüzey suyu; 2 g MP/m3 su kolonu; ve 8 g MP/m2 sediman). 4 tank gelecekte olabilecek etkileri test etmek amacı ile L-MP’den10 kat fazla MP konsantrasyonuna göre ayarlanmıştır (Yüksek MP Dozu: H-MP). 4 tank ise kontrol amacıyla 0 MP konsantrasyonuna göre ayarlanmıştır. Literatür göz önünde bulundurularak su yüzeyi, su kolonu, sedimana farklı MP kompozisyonu eklenmiştir. Sedimana 45 % polyethylene; 20 % polystyrene; 15% poplypropylene; 10% polyamide; ve 10 % polyvinylchloride eklenmişken yüzeye 50% polyethylene; 40% poplypropylene; and 10% polystyrene eklenmiştir. Su kolonuna ise mikroplastik tüketimini takip etmek amacı ile floresan renklere sahip mikroplastikler eklenmiştir (50% yeşil polyethylene-yarıçap: 63-75 µm , 50% kırmızı polyethylene- yarıçap: 10-45 µm)

Uluslararası iş birliği

2018 deneyinde ülkelerarası erişilebilirlik aracılığıyla aramıza 2 ekip katılmıştır:  MICROFREAK ve EMPOWER. Bu ekiplerde Sırbistan’dan, ABD’den, Çek Cumhuriyetinden ve İngiltere’den araştırmacılar vardır.  

MICROFREAK Ekibi:

Ekip Lideri

Asst. Prof. Boris Jovanovic, Natural Resources Ecology and Management, Iowa State University, IA, USA

Ekip Üyeleri

Doktora öğrencisi Jelena Stankovic, Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia 

Doktora öğrencisi Dimitrija Savic Zdravkovic, Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia 

Asst. Prof. Djuradj Milosevic, Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia 

EMPOWER Ekibi:

Ekip Lideri

Assoc. Prof. David Boukal, Department of Ecosystem Biology, University of South Bohemia, Czech Republic 

Ekip Üyeleri

Dr. Heidrun Feuchtmayr, Lake Ecosystems Group , UK Centre for Ecology & Hydrology-CEH, UK

Doktora öğrencisi Derya Öztürk, Aquatic Ecology Lab., Department of Ecosystem Biology, University of South Bohemia, Czech Republic

Doktora öğrencisi  Lucie Vebrova, Aquatic Ecology Lab., Department of Ecosystem Biology, University of South Bohemia, Czech Republic 

Doktora öğrencisi  Jessica Richardson, Lake Ecosystems Group , UK Centre for Ecology & Hydrology-CEH, UK